Christina Campbell

Född i Jönköping 1940, bosatt i Malmö.

Studier:

Konstindustriskolan keramik Göteborg år 1961-1965 (nuvarande HDK). Grafikskolan Forum Malmö 1968-1972.

Stipendier:

Malmö stads kulturstipendium 1974, Grafiska sällskapets stip. 1974, Edstrandska stiftelsens stip. 1978, Skånes konstförenings stip. 1981, Statens arbetsstip. 1981-86, Mannheims stads arbetsstipendium 1983, Lengertz kulturpris 1984, Ester Almquists stip. 1988, Richard Björklunds stip. 1991, Statens arbetsstipendium 1992-93, Jönköpings läns landstings stip. 1995, Statens arbetsstipendium 1996, Statligt projektbidrag ”Etsningar för utomhusbruk” 1995, Karlskoga Nobels grafikstip.1996, Statens arbetsstip. 1998-99, Aase och Richard Björklund 2002,

Representerad:

Museerna i Malmö, Kristianstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Göteborg, Borås, Västerås, Norrköping, Sundsvall, Smålands konstarkiv, Moderna museet, Tistrups museum och Ny Carlsbergsfondet i Danmark.

Separatutställningar:

Bl.a. Lilla konstsalongen Malmö 1970, Blå galleriet Kristianstad 1971, Galleri Prisma ”Grafiket” Lund 1973, Galleri C Malmö 1974, Galleri Mors Mössa Göteborg 1974, Grafiska sällskapets galleri Stockholm 1975, Galleri Loftet Malmö 1976, Galleri Pinxit Göteborg 1977, Galleri Svenska Bilder Stockholm 1980, Galleri Stenhusgården Linköping 1980, Sammenslutningen af Danske kunstforeningar vandringsutställning i Danmark 1982, Kunstbygningen Odense 1983, Galleri Andreas Weng Mannheim 1983, Galleri Fenix Örebro 1983, Konstarkivet Värnamo 1984, Galleri Skånes konst 1984, Tomelilla konsthall 1986, Galleri 54 Göteborg 1987, Stadshuset Kiruna 1988, Galleri Moment Ängelholm 1988, Flamenska galleriet Borås 1989, Galleri Bergman Stockholm 1990, Galleri Bergman Göteborg 1991, Konstarkivet Värnamo 1992, Galleri konstnärscentrum Malmö 1987 och 1992, Bildgalleriet Varberg 1986, Galleri Bergman Malmö och Göteborg 1995, Grafiska sällskapet Stockholm 1995 och 1997, Galleri Persson Malmö 1998, Galleri Flamingo Falkenberg 1998, Galleri Bredgatan 12 Karlskrona 1999, Piratenhuset Tranås 1999, Galleri Bergman Stockholm 2001,

Samlingsutställningar:

Bl.a. ”9 Skånska grafiker” Stora Kopparbergs Museum Falun 1971, ”Forumgrafik” Skövde konsthall 1972, ”Unga tecknare” Nationalmuseum 1972, 74, 75, ”Engagierte Kunst” Lata grafikbiennalen Wien 1972, ”Utopier - Realiteter” Lunds konsthall 1973, ”Grafik, skulptur, måleri” Teaterstudiogalleriet Warszawa 1973, Grafiktriennalen Liljewalch Stockholm, konsthallen Göteborg och konsthallen Malmö 1974, 77, 80, 83, 92, 111 Grafiktriennalen New Delhi 1975, 11:e Grafikbienallen Wien 1974, ”Ensamhet Gemenskap” Jönköpings museum 1975, ”Grafik aus Schweden” vandringsutställning i DDR, Västtyskland och Österrike 1975-76, svensk grafik Galleri Jose Clemente Orozco Mexico City 1977, svensk grafik Nordjyllands kunstmuseum Ålborg, Sydjyllands kunstmuseum Tönder, Galleri Asback Köpenhamn, Galleri F 15 Moss, Åbo konstmuseum, Tammerfors konstmuseum, Uleåborgs konstmuseum 1975-76, ”Den Flexible” Charlottenborg Köpenhamn 1977, 78, 79, 80, 83, 88, 90, ”Hotat liv” Sundsvalls museum 1979, ”Varianten” Kulturhuset Stockholm 1979, ”Kärlekens konst” Sandvikens konsthall 1979, 5:e Grafikbiennalen Oslo 1980, ”Förbrukningsssamhället” Malmö museum, Vikingsbergs konstmuseum Helsingborg, Axel Ebbes konsthall Trelleborg, Ystad konstmuseum 1980, l l l:e Europeiska Grafikbienallen Baden 1983, ”1984” Upplands konstmuseum 1984, ”21 möten” vandringsutställning i Danmark och Sverige 1980, ”Ofred” konst mot krig Lunds konsthall 1982, ”Intergrafik” Berlin 1989, ”Mellan lakan” Galleri Bergman Stockholm och Karlstad 1991, Grafiktriennalen Tallinn 1992, ”Bertil Lundberg- med eftertryck” Malmö konsthall 1992, ”Ansikten” Galleri konstnärscentrum 1993, ”Facklor” Tomelilla konsthall 1993, ”4 svenskar” Cluj Napoca Rumänien 1993, ”Den gylldne orgeltone i nordisk kunst” Charlottenborg Köpenhamn 1992, 94, Kunstbygningen Tistrup 1995, Grafiktriennalen Luleå, Umeå 1995, Tidaholm och Mölndals konsthall 1995, Grafiktriennalen Ibiza 1996, ”Dialog” Staffanstorps konsthall 1996, Grafik Ronnebys konsthall 1999, ”Med ögon känsliga för grönt” Art room Malmö 2000, ”Artists books” Grafiska sällskapet 2002, Galeria Lopes Quiroga, Puebla Mexico, Instituto de artes graficas de Oaxaca Mexico 2002, Grafiktriennalen konstak Stockholm 2003.

Offentliga uppdrag:

Vårdskolan Helsingborg 1980, Malmö Allmänna Sjukhus 1986

Publikationer:

”Jag strök blått på duken” Skånes konstförening 1974, ”90 grafiker” Per Bjurström 1974, ”Tre decennier svensk grafik” SAK 1976, Paletten 3/1980 (bilder), ”Vår tids grafik” nr. 1 I Kim Nicklasson 1990, ”Svensk svartvit grafik 1890-1990” Jane Rothild 1992, ”svensk samhällsengagerad grafik speglad i grafiktriennalen” 60 poängs uppsats Katarina Blondell Stockholms universitet 1996, Konstperspektiv 3/1997, Grafiknytt 4/1997, Konsttidningen 3/1998.

Åter till Uppsökande verksamhet