Marie Louise Kold

Marie Louise Kold

www.mlkold.com

 

 

Marie Louise Kold har genom många år utvecklat en egen teknik som har sina rötter i koppartryckstraditionen. Hon bearbetar koppar, mässing och brons genom att rista och etsa i plåten, men trycker den inte utan låter själva plåten bli verket. Marie Louise fortsätter bearbetningen genom att ärga plåten i flera omgångar med olika syror. Metallens patina blir ett sätt att visa och registrera tid, och processen fortsätter även långt efter att verket lämnar hennes händer. Konstverket är på så sätt i evig - men långsam - förändring.

Text som spår av kommunikation eller som rent grafiska element som inte nödvändigtvis ska läsas och förstås finns ofta med i verken. Det är mestadels texter av Karen Blixen och i flera fall även av HC Andersen. De två författarna förekommer också som inspirationskällor till Marie Louise Kolds speciella porträtt.

De stora porträtten består av flera tusen små kvadrater av koppar eller brons, där varje kvadrat har patinerats individuellt innan de fogats samman. En del kvadrater ligger utomhus i ett par dagar, andra i månader. Graden av svavel i regnvattnet (samt föroreningar) och tiden ger olika nyanser. De många olika teknikerna är tidskrävande men innebär ett ständigt utforskande och nya upptäckter.

Marie Louise Kold är född 1974 i Danmark. Hennes utbildning inom bl.a. konst, metallurgi och bronsgjutning sträcker sig över mera än fem år och sedan april 2001 arbetar hon heltid i sin ateljé i Malmö. Hon har haft separatutställningar sedan 1994, och bara de senaste åren sträcker de sig från bl.a. Montmartre, Paris och Galleri Tapper-Popermajer i Malmö till Illums Bolighus i på Strøget och Nordisk Ministerråds Galleri i Köpenhamn, som visar modern nordisk konst av högsta klass.

“Aldrig har jag sett människans existentiella situation framställas så kompromisslöst, vackert och ödsligt som på denna underbara utställning av en ung och genial konstnär.” (Konstkritiker Jean Bolinder)

Åter till Uppsökande verksamhet